CleancoCleanco

Pralnia Hevelius Sp. z o.o.
ul. Pucka 118
81-036 Gdynia


Kontakt
tel: 58 620 18 74
email: biuro@pralhev.pl

fala2

Regulamin

Szanowny Kliencie,
Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO. W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez Grupę Kapitałową Hollywood, Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i systemów Grupy Kapitałowej Hollywood. Dlatego zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych stron i platform, prosimy Cię o zapoznanie z poniższymi informacjami.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniżej.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
Odwiedzając naszą stronę internetową zapisujemy między innymi informacje o stosowanej przez Ciebie przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym, adresie strony internetowej, z której do nas przychodzisz, adresie stron internetowych, które u nas odwiedzasz, datę wizyty na naszej witrynie, a także adres IP przydzielany Tobie przez Twojego dostawcę usług internetowych.

Informacja o ochronie danych osobowych
Spółki, które działają w ramach struktur Grupy Kapitałowej tj.:

• Hollywood S.A.,
• Hollywood Rental Sp. z o.o.,
• HTS Sp. z o.o.,
• HTS Baxter Sp. z o.o.,
• HTS Baltica Sp. z o.o.,
• Pral Serwis Warszawa Sp. z o.o.,
• Pralmed Sp. z o.o.,
• Poltextil Sp. z o.o.,
• HTS AMA Sp. z o.o.,
• HTS Medij Sp. z o.o.,
• Pralnia Hevelius Sp. z o.o.
• HTS Stargard Sp. z o.o.
• HTS Targatz,


jako administratorzy danych osobowych, gromadzą Twoje dane osobowe. Twoje dane zostały pozyskane w wyniku wcześniejszych kontaktów biznesowych, zaś ich podanie miało charakter całkowicie dobrowolny. Spółki pozyskały Twoje dane również podczas zawierania umowy oraz w trakcie jej trwania. Dotyczy to w szczególności danych osobowych takich jak:
• imię (imiona) i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktu, osób zarządzających, stanowiska, adresy e-mail, adresy do kontaktu, numery kontaktowe, nazwa kontrahenta/podmiotu,
• w przypadku kontrahentów przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,
• w przypadku kontrahentów wnioskujących o udzielenie limitu kredytowego w Spółkach GK Hollywood, przetwarzamy również dane zawarte w dokumentach finansowych.


Gromadzimy Twoje dane osobowe w następujących celach:
• zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa Ciebie towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
• realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
• ochrony praw zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
• weryfikacji Twojej wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych płatności (umowy poręczenia oraz inne zabezpieczenia),
• uzasadnionego interesu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług (marketing bezpośredni),
• przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Ciebie osobnych zgód.


Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej mogą przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

1. podmiotom, z którymi poszczególne Spółki mają zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków ciążących na Spółce, a przewidzianych prawem, ochrony praw zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności może przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych umów z poszczególnymi Spółkami z Grupy Kapitałowej, do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej.
2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Grupa Kapitałowa Hollywood zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Twoich i poszczególnych Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

Ponadto, Drogi Kliencie masz prawo do:

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych W przypadku, kiedy przetwarzamy dane ze względu na nasz uzasadniony interes, z którym się nie zgadzasz. Jeśli sprzeciw okaże się zasadny, dane zostaną usunięte.
• sprostowania (poprawienia) danych W przypadku, kiedy przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
• usunięcia danych (bycia zapomnianym) Można żądać usunięcia swoich danych osobowych w sytuacjach:

- kiedy została wycofana zgoda, w oparciu o którą przetwarzano dane osobowe;
- kiedy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
- wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych;
- kiedy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
• ograniczenia przetwarzania
Można żądać abyśmy nie przetwarzali określonych danych osobowych (poza ich przechowywaniem), ale nie dokonując całkowitego ich usunięcia.
• dostępu do danych Prawo pozwala na uzyskanie informacji czy dana Spółka z Grupy Kapitałowej przetwarza dane osobowe, jakie dane są przetwarzane, w jakim celu i w jakim czasie oraz uzyskania kopii swoich danych osobowych.
• przeniesienia danych Można wystąpić z prośbą o przygotowanie danych, jakie są w posiadaniu danej Spółki z Grupy Kapitałowej w formie ustrukturyzowanej, w formacie powszechnie nadającym się do odczytu maszynowego i/lub poprosić o ich przeniesienie do innego Administratora danych.
• wniesienia skargi Wniesienie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679;

W sytuacji gdy chciałbyś skorzystać z przysługujących Tobie praw, lub czujesz, że Twoje dane są źle zabezpieczone, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych, który został wyznaczony dla każdej Spółki w GK Hollywood tj.:

Mariusz Urbański – biuro@mkadministrators.pl
Konrad Matlęga - – biuro@mkadministrators.plSiedziba Spółki głównej tj. Spółki Hollywood S.A. znajduje się w Sierpcu, przy ul. Bojanowskiej 2a. Bezpośrednie dane kontaktowe do pozostałych Spółek z Grupy Kapitałowej dostępne są zawsze na stronach internetowych poszczególnych Spółek (dostępne po kliknięciu w zakładkę „Kontakt”).

Dziękujemy, że jesteście z nami i liczymy na dalszą owocną współpracę!

Łącząc wyrazy szacunku, pozostajemy

Z poważaniem Zarząd GK Hollywood

Kontakt

gl

Ul. Pucka 118
81-036 Gdynia

tel: 58 620 18 74

www.pralhev.pl

Biuro: biuro@pralhev.pl
Biuro Obsługi Klienta: bok@pralhev.pl

hev

.